Oddział SZCZECIN
 
ul. Leona Heyki 2
70- 631 Szczecin
 
 
 
Tomasz Moskal
tel : 662-029-192