Lokalizacja przecieku


Z pewnością wiesz ile trudności może przynieść poszukiwanie miejsca awarii instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej czy izolacji zewnętrznej budynku. Jak ważne jest szybkie znalezienie awarii oraz usunięcie szkód powstałych w jej wyniku. Za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych i analitycznych jesteśmy w stanie szybko i bezinwazyjnie pomóc w znalezieniu oraz usunięciu wszelkich przyczyn awarii wodnych i wilgoci.


Z pewnością wiesz ile trudności może przynieść poszukiwanie miejsca awarii instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej czy izolacji zewnętrznej budynku. Jak ważne jest szybkie znalezienie awarii oraz usunięcie szkód powstałych w jej wyniku. Za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych i analitycznych jesteśmy w stanie szybko i bezinwazyjnie pomóc w znalezieniu oraz usunięciu wszelkich przyczyn awarii wodnych i wilgoci.Image

Zasada akustycznego lokalizowania wycieków. 
W miejscach wycieków w rurociągach ciśnieniowych wyciekająca z dużą prędkością woda generuje szum spowodowany tarciem. Z jednej strony sam rurociąg zostaje wprowadzony w drgania. Ten dźwięk jest przenoszony przez rurę i może być słyszalny w oddalonych punktach połączeniowych (suwaki, hydranty, armatura) za pośrednictwem mikrofonu do dźwięków materiałowych. Z drugiej strony, woda wyciekająca bezpośrednio w miejscu wycieku wywołuje szum przenoszony przez grunt aż na powierzchnię. Szumy mogą być słyszalne za pośrednictwem mikrofonu do dźwięków gruntowych.

Detektor ultradźwiękowy. Wszędzie tam, gdzie zachodzi tarcie, dochodzi do emitowania fal dźwiękowych.  W procesach przepływu gazów i cieczy w rurociągach, jak również w przypadku obracających się części maszyn, jak łożyska toczne i ślizgowe lub pompy. Nawet najmniejsza nieszczelność lub przetarcie prowadzi do zwiększonego tarcia i wytwarza niesłyszalne dla człowieka odgłosy o częstotliwości ultradźwiękowej. Wahania fal dźwiękowych spowodowane tarciem są odbierane przez czujnik ultradźwiękowy, a następnie przetwarzane na elektryczne sygnały słyszalne. Dzięki wydajnej technice przetworników elektroakustycznych, można punktowo lokalizować wysokiej częstotliwości sygnały przecieków, nawet na odległość kilku metrów.