Ozon jako mieszanka tlenowo - ozonowa działa bardzo silnie bakteriobójczo. Dezaktywuje on mikroorganizmy nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub substancji cząstkowych. Usuwa bakterie, wirusy oraz grzyby zwłaszacza rodzaju Trichophyton, Microsporum i Candidia. Ozon jest to allotropowa odmiana tlenu, łatwo rozpuszczająca sie w wodzie i jest jednym z najsilniejszych utleniaczy.

Świadczymy usługi ozonowania :

odg1- usuwanie przykrych zapachów w mieszkaniach i biurach,

- ozonowanie hal produkcyjnych oraz magazynów,

- oczyszczanie klimatyzacji i wentylacji w lokalach użytkowych,

- oczyszczanie klimatyzacji samochodowych,

- sprzedaż oraz serwis generatorów ozonu. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA OZONU.

W przeciwieństwie do skomplikowanych fungicydów oraz insektycydów, ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu, nie pozostawiając po sobie toksycznych półproduktów rozpadu. Nie odkłada się w tkankach organizmów żywych, nie skaża gleby ani wody. Należy podkreślić, że ozon nie jest trucizną fizjologiczną, a bardzo gwałtownym utleniaczem, zatem działa niszcząco nie tylko na żywe mikroorganizmy, ale również na wirusy ( w przeciwieństwie do innych aseptyków, lub antybiotyków ). Ponadto ozon usuwa poprzez utlenianie z powietrza opary substancji organicznych, takich jak rozpuszczalniki, benzyny, laki, farby, oleje naturalne oraz syntetyczne i wiele innych. Ozon jest całkowicie bezpieczny dla środowiska, przy odpowiedniej metodzie wytwarzania, oraz dezaktywacji. Ekonomiczność generatorów ozonu wynika również stąd, że nie potrzebują żadnych zbiorników, które trzeba by było uzupełniać podczas eksploatacji, ponieważ produkują one ozon z tlenu zawartego w powietrzu, co za tym idzie, wystarczy jedynie podłączenie do prądu sieciowego, żaden z elementów urządzenia nie zużywa się podczas eksploatacji.

Co usuwa ozon?

Odór dymu z papierosów - zawierający 4600 związków chemicznych, które w zetknięciu z ozonem utleniają się do związków prostszych ( rozerwanie łańcucha węglowego ), mniej szkodliwych i nie posiadających ostrej woni.

Zarodniki grzybów - powodujące zapleśnienie ścian oraz zapach stęchlizny, choroby skóry, jamy ustnej oraz oczu. Ozon niszczy strzępki grzybni, eliminuje nie tylko same grzyby, ale również zarodniki i formy przetrwalnikowe, dając długotrwale efekty.

Roztocza - powodujące ataki astmy, alergie, wyczerpanie. Roztocza należą do saprofitów, czyli organizmów odżywiających się martwą i złuszczoną materią organiczną, nieuchronnie więc towarzyszą nam tam, gdzie najczęściej lubimy spędzać czas. Wzrost stężenia ozonu powyżej 0,05 ppm powoduje śmierć tych organizmów.

Drobnoustroje - powodujące zakażenia bakteryjne, zapalenia, choroby bakteryjne, gnicie pożywienia, nieprzyjemną woń rozkładu. Bakterie beztlenowe giną już od śladowych ilości ozonu. Bakterie oddychające tlenowo natomiast posiadają wytrzymałość zbliżoną do prostych grzybów.

Pyłki kwiatów - powodujące alergie, podrażnienia oczu, gardła, nosa. Zawarte w pyłkach kwiatowych alergeny pod wpływem aktywnego tlenu tracą swoje niepożądane właściwości.

Tlenek Węgla (czad) - powstający przy niecałkowitym spalaniu m.in. gazu ziemnego, silnie trujący, bezwonny, dlatego szczególnie niebezpieczny, z hemoglobiną tworzy trwale wiązanie (silniejsze niż tlen), uniemożliwiając transport tlenu w organizmie. Za pomocą ozonu utlenia się do znacznie mniej niebezpiecznego dwutlenku węgla.

Związki poerścieniowe oraz ich pochodne - są to związki szczególnie niebezpieczne przy długotrwałej, przewlekłej inhalacji ich oparów, posiadają właściwości rakotwórcze, powodują przyspieszony rozkład komórek krwi, negatywnie wpływają na centralny układ nerwowy. Posiadają zastosowanie m.in. jako rozpuszczalniki organiczne do farb i lakierów. Ozon powoduje rozpad pierścienia węglowego i utlenienie powstałych związków prostych do dwutlenku węgla, wody oraz tlenków pierwiastków wchodzących w skład pochodnych. Ozonowanie Klimatyzacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oczyszczaczy powietrza na dry24.pl