Ozon jako mieszanka tlenowo - ozonowa działa bardzo silnie bakteriobójczo. Dezaktywuje on mikroorganizmy nie pozostawiając żadnych produktów ubocznych lub substancji cząstkowych. Usuwa bakterie, wirusy oraz grzyby zwłaszacza rodzaju Trichophyton, Microsporum i Candidia. Ozon jest to allotropowa odmiana tlenu, łatwo rozpuszczająca sie w wodzie i jest jednym z najsilniejszych utleniaczy.

Świadczymy usługi ozonowania :

odg1- usuwanie przykrych zapachów w mieszkaniach i biurach,

- ozonowanie hal produkcyjnych oraz magazynów,

- oczyszczanie klimatyzacji i wentylacji w lokalach użytkowych,

- oczyszczanie klimatyzacji samochodowych,

- sprzedaż oraz serwis generatorów ozonu. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA OZONU.

W przeciwieństwie do skomplikowanych fungicydów oraz insektycydów, ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu, nie pozostawiając po sobie toksycznych półproduktów rozpadu. Nie odkłada się w tkankach organizmów żywych, nie skaża gleby ani wody. Należy podkreślić, że ozon nie jest trucizną fizjologiczną, a bardzo gwałtownym utleniaczem, zatem działa niszcząco nie tylko na żywe mikroorganizmy, ale również na wirusy ( w przeciwieństwie do innych aseptyków, lub antybiotyków ). Ponadto ozon usuwa poprzez utlenianie z powietrza opary substancji organicznych, takich jak rozpuszczalniki, benzyny, laki, farby, oleje naturalne oraz syntetyczne i wiele innych. Ozon jest całkowicie bezpieczny dla środowiska, przy odpowiedniej metodzie wytwarzania, oraz dezaktywacji. Ekonomiczność generatorów ozonu wynika również stąd, że nie potrzebują żadnych zbiorników, które trzeba by było uzupełniać podczas eksploatacji, ponieważ produkują one ozon z tlenu zawartego w powietrzu, co za tym idzie, wystarczy jedynie podłączenie do prądu sieciowego, żaden z elementów urządzenia nie zużywa się podczas eksploatacji.

Co usuwa ozon?

Odór dymu z papierosów - zawierający 4600 związków chemicznych, które po zetkniciu się z ozonem utleniają się tworząc mniej szkodliwe związki prostsze ( następuje rozerwanie łańcucha węglowego ), które nie posiadają ostrej woni.

Zarodniki grzybów - powodujące zapach stęchlizny oraz zapleśnienie ścian, jak również choroby skóry, oczu i jamy ustnej. Ozon niszcząc strzępki grzybni jest w stanie wyeliminować nie tylko same wykwity grzybów, ale także formy przetrwalnikowe i zarodniki, dając długotrwale efekty.

Roztocza - powodujące uczucie wyczerpania, astmę i alergie należą do saprofitów, inaczej organizmów które odżywiają się złuszczoną i martwą materią organiczną. Roztocza towarzyszą nam wszędzie tam, gdzie najczęściej spędzamy czas. Wysokie stężenie ozonu w powietrzu ( powyżej 0,05 ppm ) zabija bezpowrotnie te organizmy.

Drobnoustroje - powodujące nieprzyjemną woń rozkładu i gnicie pożywienia, ale także zakażenia, zapalenia i choroby bakteryjne. Bakterie beztlenowe są likwidowane już w śladowych ilościach ozonu, natomiast bakterie beztlenowe mają zbliżoną wytrzymałość do prostych grzybów.

Pyłki kwiatów - powodujące podrażnienia oczu, nosa i gradła oraz alergie. Alergeny które znajdują się w pyłku kwiatów tracą swoje negatywne właściwości pod wpływem ozonu.

Tlenek Węgla (czad) - powstający przy niecałkowitym spalaniu m.in. gazu ziemnego, silnie trujący, bezwonny, dlatego szczególnie niebezpieczny, z hemoglobiną tworzy trwale wiązanie (silniejsze niż tlen), uniemożliwiając transport tlenu w organizmie. Za pomocą ozonu utlenia się do znacznie mniej niebezpiecznego dwutlenku węgla.

Związki pierścieniowe oraz ich pochodne - są to związki wyjątkowo niebezpieczne, gdy dochodzi do długotrwałej inhalacji ich oparów. Posiadają rakotwórcze właściwości  powodując przyspieszony rozkład komórek krwi, a także mają negatywny wpływa na centralny układ nerwowy. Znajdują się one w powszechnie dostępnych rozpuszczalnikach organicznych do lakierów i farb. Ozon powodując rozpad pierścienia węglowego utlenienia powstałe związki proste do dwutlenku węgla, wody oraz tlenków pierwiastków które wchodzą w skład pochodnych.