Osuszanie posadzek

Osuszanie posadzek

Coraz większa oferta firm parkieciarskich umożliwia nam szeroki wybór podłóg drewnianych.

Deski podłogowe, parkiety, mozaiki parkietowe przechodzą skomplikowany proces technologiczny, specjalne warunki przechowywania, transportu i sztywne warunki montażu. 

Żadna firma parkieciarska nie decyduje się na montaż parkietu bez odpowiedniego przygotowania podłoża. Nie wspominając już o zakończonych pracach kafelkarskich, gipsowania, cekolowania czy nawet malowania.

Głównym i chyba najważniejszym warunkiem montażu podłóg drewnianych jest wilgotność podłoża.

Wymagana wilgotność posadzek nie może przekraczać 2 % wilgotności wagowej.

Aby doprowadzić wilgotność podłoża do wymaganych 2% należy albo długo czekać albo zastosować wysokowydajne osuszacze. Stosowana przez naszą firmę metoda umożliwia osuszenie podłoża nawet w 4 dni. (w zależności od grubości wylewki oraz jej klasy). Jako pierwsza firma w Polsce wykorzystujemy do procesu osuszania wentylatory, które utrzymują niezbędną cyrkulację powietrza przy samej posadzce. Metoda ta znacznie skraca czas procesu osuszania. 

Wykorzystanie wentylatora ACE do osuszania wylewek

Aby osuszyć wylewkę (np. przed ułożeniem parkietu) w pomieszczeniu oprócz ustawienia osuszacza należy wprowadzić odpowiedni ruch powietrza. Cyrkulacja powietrza w trakcie osuszania jest niezbędna, ponieważ powoduje zrywanie warstwy granicznej wilgotnego powietrza, które utrzymuje się na wysokości ok. 2 cm nad posadzką. W tym miejscu powietrze ma taką samą wilgotność jak mokra powierzchnia, co znacznie hamuje jej odsychanie. Wytworzenie cyrkulacji powietrza za pomocą wentylatorów powoduje mieszanie się wilgotnego powietrza warstwy granicznej z suchym powietrzem w pomieszczeniu. Powoduje to znaczne nasycenie się powietrza wilgocią z osuszanego materiału (patrz Rys.1). Dzięki zastosowaniu do osuszania wylewek wentylatorów ACE, cały proces odbywa się znacznie szybciej, ponieważ suche powietrze kierowane jest bezpośrednio na mokrą powierzchnię, która w rezultacie intensywniej oddaje wilgoć. Zastosowanie wentylatora ACE w trakcie osuszanie podnosi wydajność osuszacza, który w wyniku podniesienia wilgotności względnej w powietrzu, jest w stanie skondensować więcej wody.

 


Print   Email