Osuszanie wilgoci technologicznej

Osuszanie wilgoci technologicznej

Porady Hits: 311

Poziom budownictwa, oraz sposób wznoszenia budowli w Polsce bardzo się zmienił na przestrzeni ostatniego 10-lecia

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii możliwe jest budowanie większych obiektów i oddawanie ich do użytku w krótszym czasie. Wciąż rosnące tempo budowania oraz duży nacisk kładziony na możliwie krótkie terminy realizacji ukazały problem nie występujący dotychczas w Polsce. Jest nim wilgoć technologiczna. 
 
Najwięcej wody używa się przy pracach wykończeniowych, wykonywanych pod koniec procesu budowy, takich jak: tynkowanie, wylewki, kładzenie gładzi szpachlowych, itp. Jej naturalne odeschnięcie w krótkim czasie, w szczególności w naszej strefie klimatycznej, jest niemożliwe. Bardzo często czas oczekiwania na możliwość prowadzenia dalszych prac powoduje znaczne wydłużenie czasu budowy i wiąże się z dodatkowymi kosztami, z płaceniem kar umownych za przekroczenie terminów włącznie. W Polsce osuszanie w trakcie budowy jest traktowane jako usługa dodatkowa, stosowana doraźnie w razie nagłej potrzeby. Nie jest uwzględnione jako jeden z procesów budowy w projekcie, przez co nie są rezerwowane i przewidziane na ten cel środki finansowe.

Dlatego nie można w tym wypadku mówić o przyspieszeniu procesu budowy, a jedynie o niwelowaniu opóźnienia. Na zachodzie, osuszanie jest traktowane jako niezbędny proces w budowie obiektów z krótkimi terminami realizacji i planowane już w fazie projektu. Tylko przy takim działaniu możemy mówić o przyspieszeniu procesu budowy i skróceniu jej terminu od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od wielkości obiektu i stosowanych w nim materiałów wykończeniowych. Polskie firmy budowlane, które nigdy nie zetknęły się z osuszaniem i urządzeniami takimi jak osuszacze, próbują radzić sobie z tym problemem na różne sposoby, stosując np. nagrzewnice. 

Nie zdają sobie jednak sprawy, że nagrzewanie zawilgoconych pomieszczeń i ich ścian nie usunie nadmiernej wilgoci, lecz spowoduje jej penetrowanie i wnikanie w głąb materiałów. Jest to pozorny efekt osuszenia, ponieważ ilość wody w materiałach pozostaje wciąż taka sama. W wyniku podniesienia temperatury w pomieszczeniu, powietrze nasyca się wilgocią, ale po jego ponownym ochłodzeniu, wilgoć ta skrapla się na ścianach, również tych, które dotychczas pozostawały suche. Przy zastosowaniu nagrzewnic gazowych dochodzi wręcz do podniesienia poziomu wilgotności w ogrzewanych nimi pomieszczeniach, co jest efektem ubocznym spalania gazu. 
Tego typu nieskuteczne próby osuszania narażają wykonawców na niepotrzebne koszty, związane nie tylko z prowadzeniem kosztownych, a zarazem mało efektywnych działań w trakcie budowy (energia), ale również koszty i problemy związane z usuwaniem skutków wilgoci (pleśnie, grzyby) w późniejszym okresie, objętym gwarancją i rękojmią budynku. Jedyną skuteczną metodą osuszenia wilgoci technologicznej jest użycie do tego celu osuszaczy  i wentylatorów. Metoda ta z powodzeniem jest stosowana od wielu lat na całym świecie. 
 
Korzyści ze stosowania osuszaczy w trakcie budowy:
  • Krótszy czas realizacji inwestycji budowlanych.
  • Zaoszczędzony czas = zaoszczędzone pieniądze.
  • Znacznie ulega skróceniu czas odsychania tynków, wylewek itp.
  • Możliwość lepszego rozplanowania prac, bez zbędnych przestojów.
  • Możliwość wykonywania prac wykończeniowych w trakcie osuszania.
  • Doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności posadzek przed ułożeniem parkietów.
  • Gwarantuje oddanie obiektu „suchego”, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Unii Europejskiej normami.
  • W suchym budynku nie ma możliwości rozwoju grzybów i pleśni, co często ma miejsce w nowych budynkach oddanych do użytku w stanie wysokiego zawilgocenia.
  • Suchy budynek oznacza mniejsze zużycie energii potrzebnej na jego ogrzanie.
  • Zadowolenie oraz komfort dla nowych mieszkańców.
Print